Phương thức thanh toán và điều khoản thanh toán

Quý khách hàng có thể thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc trực tiếp bằng tiền mặt

Thông tin chuyển khoản:

– Số tài khoản: 0291000291807

– Tên tài khoản: Phạm Văn Trường

– Ngân Hàng: Vietcombank

Quá trình thanh toán được chia làm 3 lần :

– Lần 1: Thanh toán 50% giá trị ngay sau khi kí hợp đồng.

– Lần 2: Thanh toán 20% sau khi hoàn thành xong khâu tiền kỳ

– Lần 3: Thanh toán 30% còn lại  sau khi bàn giao sản phẩm hoàn thiện

– Mọi chi phí phát sinh trong quá trı̀nh thực hiện (Nếu có) Zproducer sẽ thông báo trước và phải được sự chấp thuận từ phía khách hàng . Sau khi thực hiện xong, Phía khách hàng có trách nhiệm thanh toán thêm khoản phát sinh này và các chi phı́ này sẽ được cộng dồn để thanh toán vào lần thanh toán thứ 3.